Άρθρα

 Πώς μπορεί να αλλάξει ο νόμιμος ιδιοκτήτης ενός .gr domain;

Η αλλαγή του νόμιμου ιδιοκτήτη ενός .gr domain, ονομάζεται για το μητρώο και την EETT (Εθνική...

 Τι είναι το domain name;

Ένα όνομα χώρου (domain name) είναι μια μοναδική ταυτότητα μιας εταιρίας, μίας οργάνωσης ή ενός...