Αναμετάδοση IP Cameras

Ευελιξία, ευκολία χρήσης και αυξημένη ορατότητα του περιεχομένου

IP Camera Restream Pack 1

mediacp

✅ Ποιότητα 1024 Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι χρήστες 50
✅ Πίνακας στατιστικών
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

IP Camera Restream Pack 2

mediacp

✅ Ποιότητα 2048 Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι χρήστες 100
✅ Πίνακας στατιστικών
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

IP Camera Restream Pack 3

mediacp

✅ Ποιότητα 3072 Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι χρήστες 200
✅ Πίνακας στατιστικών
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

IP Camera Restream Pack 4

mediacp

✅ Ποιότητα 3072 Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι χρήστες 300
✅ Πίνακας στατιστικών
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση