Υψηλής ποιότητας Cloud - Ασυναγώνιστες τιμές

No minimum contract period required!

CX11 0 Διαθέσιμο✅ 1 vCPU Intel® Xeon® Gold
✅ RAM 2 GB
✅ Δίσκος SSD 20 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CPX11 0 Διαθέσιμο✅ 1 vCPU AMD EPYC 2nd Gen
✅ 2 GB RAM
✅ Δίσκος SSD 40 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CX21 0 Διαθέσιμο✅ 2 vCPU Intel® Xeon® Gold
✅ RAM 4 GB
✅ Δίσκος SSD 40 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CPX21 0 Διαθέσιμο✅ 3 vCPU AMD EPYC 2nd Gen
✅ 4 GB RAM
✅ Δίσκος SSD 80 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CX31 0 Διαθέσιμο✅ 2 vCPU Intel® Xeon® Gold
✅ RAM 8 GB
✅ Δίσκος SSD 80 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CPX31 0 Διαθέσιμο✅ 4 vCPU AMD EPYC 2nd Gen
✅ 8 GB RAM
✅ Δίσκος SSD 160 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CX41✅ 4 vCPU Intel® Xeon® Gold
✅ RAM 16 GB
✅ Δίσκος SSD 160 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CPX41✅ 8 vCPU AMD EPYC 2nd Gen
✅ 16 GB RAM
✅ Δίσκος SSD 240 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CX51✅ 8 vCPU Intel® Xeon® Gold
✅ RAM 32 GB
✅ Δίσκος SSD 240 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CPX51✅ 16 vCPU AMD EPYC 2nd Gen
✅ 32 GB RAM
✅ Δίσκος SSD 260 GB
✅ 20 TB Traffic
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη