Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας Web TV με AutoDJ

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP TV Station Trial

mediacp
✅ Ποιότητα 2048 Kbs
✅ Auto dj Video 5 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι χρήστες 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

MediaCP TV Station Pack 1

mediacp
✅ Ποιότητα 2048 Kbs
✅ Auto dj Video 30 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 2

mediacp
✅ Ποιότητα 2048 Kbs
✅ Auto dj Video 40 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 3

mediacp
✅ Ποιότητα 3072 Kbs
✅ Auto dj Video 50 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 150
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 4

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 60 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 5

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 70 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 250
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 6

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 80 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 7

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 90 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 350
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 8

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 100 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 9

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 110 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 450
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP TV Station Pack 10

mediacp
✅ Ποιότητα 4096 Kbs
✅ Auto dj Video 120 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ SSL Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση