Ραδιόφωνο με πίνακα ελέγχου Sonic Panel

Επιλέξτε το πακέτο που σας ταιριάζει

Sonic Radio Trial

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 1 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

Sonic Radio (Plan 1)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 8 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 2)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 10 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 3)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 12 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 4)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 14 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 5)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 16 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 6)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 18 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 7)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 20 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 8)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 22 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 9)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 24 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 10)

sonicpanel
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 30 GB
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστους ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio Trial No AutoDJ

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

Sonic Radio (Plan 1 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 2 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 3 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 4 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbps
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 5 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 6 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 7 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 8 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 9 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 1000
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Sonic Radio (Plan 10 NoAutodj)

sonicpanel
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση