Η Πλήρης Δύναμη του Cloud VM Hosting

Ευελιξία, απόδοση και ασφάλεια για τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας

Node 1✅ 1 vCPU Cores
✅ 1 GB RAM
✅ 25 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 1 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 1 Gbps

Node 2✅ 1 vCPU Cores
✅ 2 GB RAM
✅ 50 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 2 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 2 Gbps

Node 4✅ 2 vCPU Cores
✅ 4 GB RAM
✅ 80 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 4 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 4 Gbps

Node 8✅ 4 vCPU Cores
✅ 8 GB RAM
✅ 160 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 5 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 4 Gbps

Node 16✅ 6 vCPU Cores
✅ 16 GB RAM
✅ 320 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 8 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 6 Gbps

Node 32✅ 8 vCPU Cores
✅ 32 GB RAM
✅ 640 GB NVMe
✅ Backup "Optional"
✅ 16 TB Traffic* Unlimited Incoming
✅ Network In / Out 40 Gbps / 7 Gbps