Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας για Live Web TV

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP Live Streaming Trial

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 1024 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

MediaCP Live Streaming Pack 1

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 1024 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 2

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 2048 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 3

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 3072 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 150
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 4

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 5

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 250
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 6

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 7

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 350
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 8

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 9

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 450
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

MediaCP Live Streaming Pack 10

mediacp
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ποιότητα 4096 kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση