Επαγγελματικό Email

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Email Small

roudcube logo
✅ 4GB χώρος στο δίσκο
✅ 5 emails
✅ 4096 MB Mailbox Size
✅ Email Aliases 5
✅ Υποστήριξη IMAP/POP3 - SMTP
✅ Email σε mobile/tablet/desktop
✅ Webmail Horde/Roundcube
✅ Email Forwarding
✅ Anti-spam προστασία

Email Pro

roudcube logo
✅ 10GB χώρος στο δίσκο
✅ 10 emails
✅ 10240 MB Mailbox Size
✅ Email Aliases 10
✅ Υποστήριξη IMAP/POP3 - SMTP
✅ Email σε mobile/tablet/desktop
✅ Webmail Horde/Roundcube
✅ Email Forwarding
✅ Anti-spam προστασία

Email Essentials

roudcube logo
✅ 20GB χώρος στο δίσκο
✅ 20 emails
✅ 20480 MB Mailbox Size
✅ Email Aliases 20
✅ Υποστήριξη IMAP/POP3 - SMTP
✅ Email σε mobile/tablet/desktop
✅ Webmail Horde/Roundcube
✅ Email Forwarding
✅ Anti-spam προστασία

Email Premium

roudcube logo
✅ 40GB χώρος στο δίσκο
✅ 40 emails
✅ 40960 MB Mailbox Size
✅ Email Aliases 40
✅ Υποστήριξη IMAP/POP3 - SMTP
✅ Email σε mobile/tablet/desktop
✅ Webmail Horde/Roundcube
✅ Email Forwarding
✅ Anti-spam προστασία