Ραδιόφωνο Icecast KH με πίνακα ελέγχου CastControl

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

CastControl Icecast V2 KH 320 (Trial)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 4 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 1)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 8 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 2)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 10 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 3)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 12 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 4)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 14 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 5)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 16 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 6)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 18 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 7)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 20 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 8)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 22 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 9)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 24 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 10)

castcontrol
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 30 GΒ
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Trial No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 1 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 2 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 3 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 4 No Autodj)

castcontrol
❌ Auto dj No
✅ Bitrate 320Kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Listeners 400
✅ SSL Streaming Support
✅ Free Setup

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 5 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 6 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 7 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 8 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 9 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 900
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

CastControl Icecast V2 KH 320 (Plan 10 No Autodj)

castcontrol
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση