Ραδιόφωνο Icecast με πίνακα ελέγχου Centovacast

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας!

Icecast/V2/Centova 320 Trial

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 1 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 1)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 8 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 2)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 10 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 3)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 12 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 4)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 14 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 5)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 16 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 6)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 18 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 7)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 20 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 8)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 22 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 9)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 24 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 10)

centovacast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ Auto dj 30 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 Trial (No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 1 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 2 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 3 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 4 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 5 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 6 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 7 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 8 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 9 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Μέγιστοι ακροατές 1000
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Icecast/V2/Centova 320 (Plan 10 No Autodj)

centovacast
❌ Χωρίς Auto dj
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320Kbs
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση