Επαγγελματικά VPS για όλες τις απαιτήσεις

Με την εγγύηση της Magic Streams

KVM LINUX 1 3 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 1 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 1
✅ Δίσκος NVMe 50 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM LINUX 2 3 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 2 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 2
✅ Δίσκος NVMe 100 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM LINUX 3 8 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 3 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 3
✅ Δίσκος NVMe 150 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM LINUX 4 9 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 4 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 4
✅ Δίσκος NVMe 200 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM LINUX 5 11 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 6 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 6
✅ Δίσκος NVMe 250 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM LINUX 6 8 Διαθέσιμο

Virtualizor Linux
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 8 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 8
✅ Δίσκος NVMe 300 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 1 0 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 2 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 2
✅ Δίσκος NVMe 100 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 2 9 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 3 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 2
✅ Δίσκος NVMe 150 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 3 4 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 4 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 3
✅ Δίσκος NVMe 200 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 4 1 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 5 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 4
✅ Δίσκος NVMe 250 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 5 11 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 6 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 6
✅ Δίσκος NVMe 300 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

KVM WINDOWS 6 10 Διαθέσιμο

Virtualizor Windows
Germany Finland United States

✅ Μνήμη RAM 8 GB
✅ Πυρήνας CPU x 3,6GHz 8
✅ Δίσκος NVMe 350 GB
✅ Απεριόριστο Traffic
✅ IPv4 1
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Δωρεάν εγκατάσταση