Ενισχύστε την ασφάλεια και την αξιοπιστία της αποθήκευσης των αρχείων σας

Ενα ασφαλές μέρος για τα δεδομένα σας

OwnCloud Trial

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 50GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 100GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 150GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 200GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 300GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 400GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων

OwnCloud 500GB

owncloud
✅ Πίνακας ελέγχου
✅ Aσφαλής αποθήκευση Cloud
✅ Φιλοξενείται στη Γερμανία
✅ Εφαρμογή για κινητά
✅ Εφαρμογή για υπολογιστή
✅ SSL / TLS κρυπτογράφηση
✅ Τείχος προστασίας αρχείων