Προβολή tagged άρθρων 'whm'

 Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων MySQL στο cPanel

Οι απομακρυσμένες συνδέσεις MySQL είναι απενεργοποιημένες από προεπιλογή στους διακομιστές cPanel...

 Πώς να εγκαταστήσετε το WHMSonic

Το WHMSonic μπορεί να εγκατασταθεί από το root χρήστη κάτω από το root SSH με την ακόλουθη απλή...