Προβολή tagged άρθρων 'centos7'

 How to Install FFmpeg on CentOS

FFmpeg is a popular open source solution to record, convert, and stream audio and video, which is...

 Install And Configure FTP Server On CentOS 7

vsftpd (Very Secure File Transport Protocol Daemon) is a secure, fast FTP server for Unix/Linux...

 Εγκατάσταση CyberPanel στο Centos7

Το CyberPanel είναι ένας πίνακας ελέγχου που ανοίγει web hosting. Συγκρίνοντας με τα άλλα πάνελ,...

 Πώς να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις του cPanel

Πολλοί από τους πελάτες μας θέλουν να απενεργοποιήσουν τις αυτόματες ενημερώσεις του διακομιστή...