Προβολή tagged άρθρων 'mp3'

 Ανέβασμα τραγουδιών και ενεργοποίηση του AutoDJ

Στο παρακάτω...

 Ανέβασμα τραγουδιών και ενεργοποίηση του AutoDJ

Στο παρακάτω βίντεο θα δείτε πώς ανεβάζουμε τραγούδια και πως ενεργοποιούμε τον AutoDJ στο...

 Δημιουργία προγραμματισμένης λίστας

Στην παρακάτω...

 Πως ανεβάζουμε τραγούδια στο Azuracast

Στο παρακάτω...