Προβολή tagged άρθρων 'autodj'

 Ανέβασμα τραγουδιών και ενεργοποίηση του AutoDJ

Στο παρακάτω...

 Πως ανεβάζουμε τραγούδια στο Centova Cast

Πριν ανεβάσετε τα...

 Πώς γίνετε setup το AUTOdj στη Centova Cast

1.) Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου Centovacast. Οι πληροφορίες σύνδεσής σας στάλθηκαν σε εσάς σε...

 Πως κάνουμε ζωντανή μετάδοση στο Azura Cast

Για να εξασφαλιστεί μια ομοιόμορφη εμπειρία streaming σε πολλαπλές τεχνολογίες ραδιοτηλεοπτικών...