Άρθρα

 Διόρθωση «rsyslogd» Διόρθωση υψηλής χρήσης CPU

Το rsyslog ή το rsyslogd μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιούν 100% ή περισσότερο CPU σε Debian ή...

 Επέκταση κατατμήσεων σε εικονικές μηχανές Linux VMware

Quick tips: Για να δείτε τις λεπτομέρειες της λογικής ομάδας όγκου χρήσης: vgdisplay Για να...

 Πώς να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη RAM, την προσωρινή μνήμη και την εναλλαγή χώρου στο Linux

Όπως κάθε άλλο λειτουργικό σύστημα, το GNU/Linux έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά τη διαχείριση...