Ανακατεύθυνση του ιστότοπού μου σε HTTPS στο cPanel/Linux

Αν διαθέτετε ασφαλές πιστοποιητικό (SSL) στον ιστότοπό σας, μπορείτε αυτόματα να ανακατευθύνετε τους επισκέπτες στην ασφαλή (HTTPS) έκδοση του ιστότοπού σας για να εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες τους είναι προστατευμένες.

Ο τρόπος ανακατεύθυνσης των επισκεπτών εξαρτάται από τον τύπο φιλοξενίας που διαθέτετε.

 Σημείωση: Αυτές οι οδηγίες δεν ισχύουν για WordPress εγκατεστημένο σε cPanel. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα

 

Οι λογαριασμοί που βασίζονται σε Linux χρησιμοποιούν αρχεία .htaccess για τον χειρισμό της ανακατεύθυνσης.

Αν δεν διαθέτετε αρχείο .htaccess:

Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα αρχείο .htaccess στον φάκελο public_html ή webroot. Στο εσωτερικό του αρχείου .htaccess, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο κώδικα για να ανακατευθύνετε τους επισκέπτες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχετε ήδη ρυθμίσει ένα αρχείο .htaccess:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(www\.)?coolexample\.com
RewriteRule ^(.*)$ https://www.coolexample.com/$1 [R,L]


H το παρακάτω


RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L] RewriteCond %{HTTPS} !on RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Αν φιλοξενείτε πολλούς ιστότοπους στον ίδιο λογαριασμό, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ένα αρχείο .htaccess στον κατάλογο του ιστότοπου στον οποίο έχει εκδοθεί ένα πιστοποιητικό SSL. Πρέπει να αντικαταστήσετε το coolexample.com με το όνομα domain σας για να λειτουργήσει το δείγμα κώδικα.

Αν διαθέτετε ένα αρχείο .htaccess:

  • Μην δημιουργήσετε αντίγραφο του RewriteEngine On.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές που αρχίζουν με RewriteCond και RewriteRuleβρίσκονται αμέσως μετά το υπάρχον RewriteEngine On.
  • cpanel, website, redirect, linux, htaccess
  • 4 Χρήστες βοηθήθηκαν
Σας βοήθησε αυτή η απάντηση;

Σχετικά άρθρα

Πως να εγκαταστήσετε το cPanel & WHM στο Centos 7

Installation of cPanel in CentOS 7 1. Ensure that your server has a standard hostname (FQDN or...

Πως κάνουμε εγκατάσταση το WordPress μέσω cPanel

Εγκατάσταση του WordPress με απλά βήματα Κάνουμε σύνδεση στην ιστοσελίδα της Magic Streams και...

Ανακατεύθυνση της ιστοσελίδας WordPress στο HTTPS για φιλοξενία cPanel

Μετά την εγκατάσταση του πιστοποιητικού SSL στον λογαριασμό φιλοξενίας cPanel (Linux), υπάρχουν...

Πώς να ενημερώσετε το cPanel License Key / Run Script License

Για να εκτελέσετε το σενάριο ενημέρωσης κλειδιού άδειας cPanel (ίσως αν έχετε αναβαθμίσει από...

Πώς να εγκαταστήσετε WHM / cPanel σε RHEL ή CentOS VPS

Για να εγκαταστήσετε το cPanel, εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές ενώ είστε συνδεδεμένοι στο VPS ως...