Έχουμε διορθώσει όλους τους διακομιστές μας και όλοι οι χρήστες πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα για μία φορά.

Συνδεθείτε στο SonicPanel >> Κάντε κλικ στο Manage AutoDJ από το αριστερό μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί αποθήκευσης για μία φορά για να εφαρμόσετε τη νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα.

Μετά την παραπάνω ενέργεια, οι προγραμματισμένες λίστες θα λειτουργήσουν σωστά. Επίσης, οι ακόλουθες νέες δυνατότητες προστίθενται στο SonicPanel:

HTML Codes (Widgets)

PHP JSON API

Web Hooks

 


Τρίτη, Ιανουάριος 5, 2021

« Πίσω