Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Minecraft Pterodactyl

Εξερευνήσετε τον μαγικό κόσμο μας και δημιουργήσετε τις δικές σας περιπέτειες μαζί με φίλους

Bungeecord

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Απεριόριστοι παίκτες
✅ Μνήμη RAM 1024 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργιάς
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan1

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 40 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 2048 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan2

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 60 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 3072 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan3

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 80 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 4096 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan4

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 100 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 5120 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan5

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 120 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 6144 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan6

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 160 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 7168 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan7

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 200 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 8192 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan8

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 240 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 9216 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan9

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 80 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 10240 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Minecraft Plan10

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ 320 παίκτες
✅ Μνήμη RAM 11264 MB
✅ 24/4 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση