Καλώς ήρθατε στον κόσμο του Minecraft Pterodactyl

Εξερευνήσετε τον μαγικό κόσμο μας και δημιουργήσετε τις δικές σας περιπέτειες μαζί με φίλους

Bungeecord

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Unlimited Players
✅ RAM memory 1024 MB
✅ Disk Space 2048 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan1

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 40
✅ RAM memory 2048 MB
✅ Disk Space 4096 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan2

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 60
✅ RAM memory 3072 MB
✅ Disk Space 6144 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan3

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 80
✅ RAM memory 4096 MB
✅ Disk Space 8192 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan4

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 100
✅ RAM memory 5120 MB
✅ Disk Space 10240 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan5

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 120
✅ RAM memory 6144 MB
✅ Disk Space 12288 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan6

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 160
✅ RAM memory 7168 MB
✅ Disk Space 14336 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan7

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 200
✅ RAM memory 8192 MB
✅ Disk Space 16384 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan8

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 240
✅ RAM memory 9216 MB
✅ Disk Space 18432 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan9

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 280
✅ RAM memory 10240 MB
✅ Disk Space 20480 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup

Minecraft Plan10

minecraft
Cloud Minecraft Server
✅ Players 320
✅ RAM memory 11264 MB
✅ Disk Space 22528 MB
✅ 24/7 Support
✅ 99.9% Uptime
✅ Free Setup