Αξιόπιστοι Backup Servers

Εμφάνιση Menu

€1.00EUR /Μηνιαία
backup server

 • 20GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση

FTP Backup 20GB

€2.50EUR /Μηνιαία
backup server

 • 50GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση

FTP Backup 50GB

€5.00EUR /Μηνιαία
backup server

 • 100GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση

FTP Backup 100GB

€20.00EUR /Μηνιαία
backup server

 • 500GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση

FTP Backup 500GB