Αξιόπιστοι Backup Servers

FTP Backup 20GB

backup server

 • 20GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση
FTP Backup 50GB

backup server

 • 50GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση
FTP Backup 100GB

backup server

 • 100GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση
FTP Backup 200GB

backup server

 • 200GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση
FTP Backup 350GB

backup server

 • 350GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση
FTP Backup 500GB

backup server

 • 500GB Χώρος στο δίσκο
 • 24/7 Υποστήριξη
 • 99.9% Διαθεσιμότητα
 • Δωρεάν Εγκατάσταση