Ιδανικό για φιλοξενία Site μέτριας κυκλοφορίας

Βρείτε γρήγορα την καλύτερη περίπτωση για τις ανάγκες σας.

CVM 10

10GB SSD Storage
1 Core(s)
512MB Memory
500GB @ 1Gbps
 

CVM 20

20GB SSD Storage
1 Core(s)
512MB Memory
750GB @ 1Gbps
 

CVM 30

30GB SSD Storage
1 Core(s)
1GB Memory
1.5TB @ 1Gbps
 

CVM 40

40GB SSD Storage
2 Core(s)
2GB Memory
2TB @ 1Gbps
 

CVM 20 B

20GB SSD Storage
4 Core(s)
2GB Memory
2.5TB @ 1Gbps
 

CVM 20 C

20GB SSD Storage
2 Core(s)
4GB Memory
2.5TB @ 1Gbps
 

CVM 80

80GB SSD Storage
2 Core(s)
2GB Memory
2.5TB @ 1Gbps
 

CVM 60

60GB SSD Storage
3 Core(s)
3GB Memory
3TB @ 1Gbps
 

CVM 80 B

80GB SSD Storage
4 Core(s)
4GB Memory
4TB @ 1Gbps