Ιδανικό για φιλοξενία Site μέτριας κυκλοφορίας

Βρείτε γρήγορα την καλύτερη περίπτωση για τις ανάγκες σας.

CVM 10


✅ Δίσκος SSD 10 GB
✅ 1 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 512 MB
✅ 500GB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 20


✅ Δίσκος SSD 20 GB
✅ 1 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 512 MB
✅ 750GB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 30


✅ Δίσκος SSD 30 GB
✅ 1 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 1 GB
✅ 1.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 40


✅ Δίσκος SSD 40 GB
✅ 2 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 2 GB
✅ 2 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 20 B


✅ Δίσκος SSD 20 GB
✅ 4 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 2 GB
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 20 C


✅ Δίσκος SSD 20 GB
✅ 2 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 4 GB
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 80


✅ Δίσκος SSD 80 GB
✅ 2 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 2 GB
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 60


✅ Δίσκος SSD 60 GB
✅ 3 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 3 GB
✅ 3 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη

CVM 80 B


✅ Δίσκος SSD 80 GB
✅ 4 Core(s)
✅ Μνήμη RAM 4 GB
✅ 4 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη