Ιδανικό για φιλοξενία Site μέτριας κυκλοφορίας

Βρείτε γρήγορα την καλύτερη περίπτωση για τις ανάγκες σας.

CVM 10


✅ 10GB SSD Storage
✅ 1 Core(s)
✅ 512MB RAM
✅ 500GB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 20


✅ 20GB SSD Storage
✅ 1 Core(s)
✅ 512MB RAM
✅ 750 GB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 30


✅ 30GB SSD Storage
✅ 1 Core(s)
✅ 1 GB RAM
✅ 1.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 40


✅ 40GB SSD Storage
✅ 2 Core(s)
✅ 2 GB RAM
✅ 2 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 20 B


✅ 20GB SSD Storage
✅ 4 Core(s)
✅ 2 GB RAM
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 20 C


✅ 20GB SSD Storage
✅ 2 Core(s)
✅ 4 GB RAM
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 80


✅ 80GB SSD Storage
✅ 2 Core(s)
✅ 2 GB RAM
✅ 2.5 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 60


✅ 60GB SSD Storage
✅ 3 Core(s)
✅ 3 GB RAM
✅ 3 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support

CVM 80 B


✅ 80GB SSD Storage
✅ 4 Core(s)
✅ 4 GB RAM
✅ 4 TB Traffic
✅ 1Gbps Bandwidth
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support