Νέος πίνακας ελέγχου για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Με την εγγύηση της Magic Streams

Azura Trial 7 Days

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ Χώρος στον δίσκο 3 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

AzuraCast Plan1

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ Χώρος στον δίσκο 6 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan2

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ Χώρος στον δίσκο 8 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan3

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ Χώρος στον δίσκο 10 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan4

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ Χώρος στον δίσκο 12 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan5

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ Χώρος στον δίσκο 14 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan6

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ Χώρος στον δίσκο 16 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan7

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ Χώρος στον δίσκο 18 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan8

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ Χώρος στον δίσκο 20 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan9

azuracast
✅ Μέγιστοι ακροατές 1000
✅ Χώρος στον δίσκο 24 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

AzuraCast Plan10

azuracast
✅ Απεριόριστοι ακροατές
✅ Χώρος στον δίσκο 30 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Απεριόριστο Bandwidth
✅ Σελίδα ακρόασης
✅ Σελίδα εκπομπής
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δωρεάν εγκατάσταση