Αξιόπιστο FTP Backup

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

FTP Backup 20GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 20 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

FTP Backup 50GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 50 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

FTP Backup 100GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 100 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

FTP Backup 200GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 200 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

FTP Backup 350GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 350 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

FTP Backup 512GB

backup server

✅ Χώρος στο δίσκο 512 GB
✅ Υποστήριξη 24/7
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

SFTP Backup Server 512GB

backup server

✅ 512 GB HDD Storage
✅ 1 Core(s)
✅ Μνήμη 512 MB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Unmetered @ 200 Mbps
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

SFTP Backup Server 1TB

backup server

✅ 1 TB HDD Storage
✅ 1 Core(s)
✅ Μνήμη 1 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Unmetered @ 350 Mbps
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

SFTP Backup Server 1.5TB

backup server

✅ 1.5 TB HDD Storage
✅ 2 Core(s)
✅ Μνήμη 2 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Unmetered @ 500 Mbps
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

SFTP Backup Server 2TB

backup server

✅ 2 TB HDD Storage
✅ 2 Core(s)
✅ Μνήμη 4 GB
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Unmetered @ 1 Gbps
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Storage Box 1TB

backup server

✅ 1 TB HDD Storage
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Απεριόριστη μεταφορά δεδομένων
✅ Φιλανδία/Γερμανία
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Storage Box 5TB

backup server

✅ 5 TB HDD Storage
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Απεριόριστη μεταφορά δεδομένων
✅ Φιλανδία/Γερμανία
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Storage Box 10TB

backup server

✅ 10 TB HDD Storage
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Απεριόριστη μεταφορά δεδομένων
✅ Φιλανδία/Γερμανία
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Storage Box 20TB

backup server

✅ 20 TB HDD Storage
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργείας
✅ Απεριόριστη μεταφορά δεδομένων
✅ Φιλανδία/Γερμανία
✅ Δωρεάν εγκατάσταση