Ενα ασφαλές μέρος για τα δεδομένα σας

OwnCloud Trial

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 50GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 100GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 150GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 200GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 300GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 400GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων
OwnCloud 500GB

owncloud

 • Πίνακας ελέγχου
 • Aσφαλής αποθήκευση Cloud
 • Φιλοξενείται στη Γερμανία
 • Εφαρμογή για κινητά
 • Εφαρμογή για υπολογιστή
 • SSL / TLS κρυπτογράφηση
 • Τείχος προστασίας αρχείων