Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας για Live Web TV

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP Live Streaming Trial
 • 1024 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • 7 Days Trial
MediaCP Live Streaming Pack 1
 • 1024 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 2
 • 2048 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 3
 • 3072 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 150 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 4
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 5
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 250 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 6
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 7
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 350 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 8
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 9
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 450 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 10
 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Users
 • Setup Free