Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας για Live Web TV

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP Live Streaming Trial

mediacp

 • 1024 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • 7 Days Trial
MediaCP Live Streaming Pack 1

mediacp

 • 1024 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 2

mediacp

 • 2048 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 3

mediacp

 • 3072 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 150 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 4

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 5

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 250 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 6

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 7

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 350 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 8

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 9

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 450 Max Users
 • Setup Free
MediaCP Live Streaming Pack 10

mediacp

 • 4096 kbs Quality
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Users
 • Setup Free