Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας για Live Web TV

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP Live Streaming Trial

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 1024 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 50
✅ SSL Support
✅ Trial 7 Days

MediaCP Live Streaming Pack 1

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 1024 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 50
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 2

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 12048 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 100
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 3

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 3072 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 150
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 4

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 200
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 5

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 250
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 6

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 300
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 7

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 350
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 8

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 400
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 9

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 450
✅ SSL Support
✅ Free Setup

MediaCP Live Streaming Pack 10

mediacp
❌ Auto dj No
✅ Quality 4096 kbs
✅ 99.9% Uptime
✅ 24/7 Support
✅ Max Users 500
✅ SSL Support
✅ Free Setup