Νέος πίνακας ελέγχου για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Με την εγγύηση της Magic Streams

Everest Trial Plan

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 1GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ 99.9% χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Δοκιμή 7 ημερών

Everest Cast Plan1

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 6 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 50
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan2

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 8 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 100
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan3

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 10 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 200
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan4

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 12 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 300
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan5

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 14 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 400
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan6

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 16 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 500
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan7

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 18 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 600
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan8

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 20 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 700
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan9

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 22 GB
✅ Μέγιστοι ακροατές 800
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση

Everest Cast Plan10

everestcast
✅ Ρυθμός μετάδοσης 320kbs
✅ Auto dj 28 GB
✅ Απεριόριστους ακροατές
✅ 99.9% Χρόνος λειτουργίας
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ Υποστήριξη SSL
✅ Live Facebook/Youtube
✅ Δωρεάν εγκατάσταση