Ραδιόφωνο Shoutcast με πίνακα ελέγχου CastControl

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας

CastControl Shoutcast V2 320 (Trial)

castcontrol

 • 4 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 1)

castcontrol

 • 8 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 2)

castcontrol

 • 10 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 3)

castcontrol

 • 12 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 4)

castcontrol

 • 14 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 5)

castcontrol

 • 16 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 6)

castcontrol

 • 18 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 7)

castcontrol

 • 20 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 600 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 8)

castcontrol

 • 22 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 700 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 9)

castcontrol

 • 12 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 800 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 10)

castcontrol

 • 30 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 1000+ Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Trial No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 1 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 2 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 3 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 4 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 5 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 6 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 600 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 7 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 700 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 8 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 800 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 9 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 900 Max Listeners
 • Setup Free
CastControl Shoutcast V2 320 (Plan 10 No Autodj)

castcontrol

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 1000+ Max Listeners
 • Setup Free