Νέος πίνακας ελέγχου για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Με την εγγύηση της Magic Streams

Εμφάνιση Menu

Azura Trial 7 Days

ΔΩΡΕΑΝ!
 • 100 Ακροατές
 • 2GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan1

€3.00/mo
 • 100 Ακροατές
 • 3GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan2

€4.00/mo
 • 200 Ακροατές
 • 4GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan3

€5.00/mo
 • 300 Ακροατές
 • 5GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan4

€6.00/mo
 • 400 Ακροατές
 • 6GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan5

€7.00/mo
 • 500 Ακροατές
 • 7GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan6 Δημοφιλέστερο

€8.00/mo
 • 600 Ακροατές
 • 8GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan7

€9.00/mo
 • 700 Ακροατές
 • 9GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan8

€10.00/mo
 • 800 Ακροατές
 • 10GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan9

€12.00/mo
 • 1000 Ακροατές
 • 12GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL

AzuraCast Plan10

€15.00/mo
 • Απεριόριστοι Ακροατές
 • 15GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστη Μεταφορά δεδομένων
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
 • Admin Panel
 • Statistic page
 • SSL Streaming Support
 • Song History
 • Song Reguest
 • Public Page