Νέος πίνακας ελέγχου για ραδιοφωνικούς σταθμούς

Με την εγγύηση της Magic Streams

Azura Trial 7 Days

azuracast

 • 50 Ακροατές
 • 3GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan1

azuracast

 • 100 Ακροατές
 • 6GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan2

azuracast

 • 200 Ακροατές
 • 8GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan3

azuracast

 • 300 Ακροατές
 • 10GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan4

azuracast

 • 400 Ακροατές
 • 12GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan5

azuracast

 • 500 Ακροατές
 • 14GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan6

azuracast

 • 600 Ακροατές
 • 16GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan7

azuracast

 • 700 Ακροατές
 • 18GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan8

azuracast

 • 800 Ακροατές
 • 20GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan9

azuracast

 • 1000 Ακροατές
 • 24GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL
AzuraCast Plan10

azuracast

 • Απεριόριστοι Ακροατές
 • 30GB Χώρος στον δίσκο
 • Απεριόριστο Bandwidth
 • Σελίδα Ακρόασης
 • Σελίδα εκπομπής
 • Υποστήριξη SSL