Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του Everest Cast Pro (SHOUTcast & Icecast Hosting Control Panel): Version 3.4.2 Released. Αυτή η έκδοση εστιάζει στην σταθερότητα και στην αντιμετώπιση της ανατροφοδότησης που έχουμε λάβει από την προηγούμενη έκδοση.

Σημαντική ενημερωμένη έκδοση πού περιλαμβάνει:

   PORT 80 Διαμεσολάβηση 

Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους ακροατές να συντονιστούν σε ρεύματα ήχου χρησιμοποιώντας θύρα TCP 80 (τη θύρα που χρησιμοποιείται κανονικά για τις ιστοσελίδες), η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για τους ακροατές οι οποίοι βρίσκονται πίσω από περιοριστικά τείχη προστασίας που εμποδίζουν την πρόσβαση στους αριθμούς θύρας που χρησιμοποιούνται κανονικά με streaming servers.

 Βελτιώσεις για την αξιοπιστία

Για να ενημερώσετε

Είσοδος στο SSH σας


Είσοδος Root είναι μια απαίτηση, η εγκατάσταση δεν θα λειτουργήσει αν δεν είστε συνδεδεμένοι ως root ή έχετε επαρκή δικαιώματα sudo.


Τώρα Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

bash <(curl -s https://everestcast.com/dist/update.sh)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επανεκκίνηση όλων των ραδιοφωνικών servers είναι απαραίτητη για την ενημέρωση για την εφαρμογήΠαρασκευή, Απρίλιος 19, 2019

« Πίσω