Αδεια για τον πίνακα ελέγχου Everest Cast

Με την εγγύηση της Everest Cast

One Station

✅ SHOUTcast/IceCast
✅ Δημιουργία μόνο ενός σταθμού
✅ Πρόσβαση σε όλα τα Futures
✅ Δωρεάν υποστήριξη & ενημερώσεις
✅ Χωρίς επιλογή μεταπωλητή
✅ Επανέκδοση άδειας
✅ Με την υποστήριξη του Branding Link
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας

Fifteen Stations

✅ SHOUTcast/IceCast
✅ Δημιουργία 15 σταθμών
✅ Πρόσβαση σε όλα τα Futures
✅ Δωρεάν υποστήριξη & ενημερώσεις
✅ Επιλογή μεταπωλητή
✅ Επανέκδοση άδειας
✅ Με την υποστήριξη του Branding Link
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας

Branded

✅ SHOUTcast/IceCast
✅ Δημιουργία απεριόριστων σταθμών
✅ Πρόσβαση σε όλα τα Futures
✅ Δωρεάν υποστήριξη & ενημερώσεις
✅ Επιλογή μεταπωλητή
✅ Επανέκδοση άδειας
✅ Με την υποστήριξη του Branding Link
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας

Unbranded

✅ SHOUTcast/IceCast
✅ Δημιουργία απεριόριστων σταθμών
✅ Πρόσβαση σε όλα τα Futures
✅ Δωρεάν υποστήριξη & ενημερώσεις
✅ Επιλογή μεταπωλητή
✅ Επανέκδοση άδειας
✅ Με την υποστήριξη του Branding Link
✅ 24/7 Υποστήριξη
✅ 99,9% Χρόνος λειτουργίας