Ραδιόφωνο Icecast με πίνακα ελέγχου Centovacast

Επιλέξτε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας!

Icecast/V2/Centova 320 Trial

centovacast

 • 1 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Listeners
 • 7 Days Trial
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 1)

centovacast

 • 8 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 2)

centovacast

 • 10 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 3)

centovacast

 • 12 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 4)

centovacast

 • 14 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 5)

centovacast

 • 16 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 6)

centovacast

 • 18 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 7)

centovacast

 • 20 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 600 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 8)

centovacast

 • 22 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 700 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 9)

centovacast

 • 24 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 800 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 10)

centovacast

 • 30 Gb Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • Unlimited Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 Trial (No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • 7 Days Trial
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 1 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 2 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 3 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 4 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 5 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 6 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 600 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 7 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 700 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 8 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 800 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 9 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 900 Max Listeners
 • Setup Free
Icecast/V2/Centova 320 (Plan 10 No Autodj)

centovacast

 • No Auto dj
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • Unlimited Max Listeners
 • Setup Free