Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας Web TV με AutoDJ

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP TV Station Trial
 • 2048 Kbs Quality
 • 5 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • 7 Days Trial
MediaCP TV Station Pack 1
 • 2048 Kbs Quality
 • 10 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 2
 • 2048 Kbs Quality
 • 15 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 3
 • 3072 Kbs Quality
 • 20 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 150 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 4
 • 4096 Kbs Quality
 • 25 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 5
 • 4096 Kbs Quality
 • 30 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 250 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 6
 • 4096 Kbs Quality
 • 35 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 7
 • 4096 Kbs Quality
 • 40 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 350 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 8
 • 4096 Kbs Quality
 • 45 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 9
 • 4096 Kbs Quality
 • 50 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 450 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 10
 • 4096 Kbs Quality
 • 55 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Users
 • Setup Free