Πίνακας ελέγχου φιλοξενίας Web TV με AutoDJ

Μετάδοση ήχου και εικόνας μέσω Wowza Media & Flussonic

MediaCP TV Station Trial

mediacp

 • 2048 Kbs Quality
 • 5 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • 7 Days Trial
MediaCP TV Station Pack 1

mediacp

 • 2048 Kbs Quality
 • 30 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 50 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 2

mediacp

 • 2048 Kbs Quality
 • 40 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 100 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 3

mediacp

 • 3072 Kbs Quality
 • 50 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 150 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 4

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 60 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 200 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 5

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 70 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 250 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 6

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 80 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 300 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 7

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 90 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 350 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 8

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 100 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 400 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 9

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 110 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 450 Max Users
 • Setup Free
MediaCP TV Station Pack 10

mediacp

 • 4096 Kbs Quality
 • 120 GB Auto dj Video
 • Uptime 99.9%
 • Support 24/7
 • 500 Max Users
 • Setup Free