Ειδικές προσφορές σε Dedicated Servers

Διακομιστές με πλήρη πρόσβαση Root

Εμφάνιση Menu

AMD Athlon 64 3700+

€40.34/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

AMD Athlon 64 3700+

€40.34/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 160 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

AMD Athlon 64 3700+

€41.60/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 300 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

AMD Athlon 64 3700+

€44.12/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 320 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

AMD Athlon 64 3700+

€44.12/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 320 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

AMD Athlon 64 3700+

€45.38/mo
 • AMD Athlon 64 3700+ CPU
 • 2x RAM 1024 MB DDR RAM
 • 2x HDD SATA 300 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

Από €48.74/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€45.38/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€40.34/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€40.34/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€41.60/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC10 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC8 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€42.86/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€44.12/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€44.12/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€47.90/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-2600

€47.90/mo
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€41.60/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 3,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC10 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€41.60/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC10 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€42.86/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC10 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€42.86/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€42.86/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC10 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-3770

€42.86/mo
 • Intel Core i7-3770 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 3x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC8 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC11 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€42.86/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€42.86/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€41.60/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC11 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€42.86/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC11 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€44.12/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€45.38/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€45.38/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 1x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-920

€47.90/mo
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC8 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€42.86/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€44.12/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€44.12/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€44.12/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€45.38/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€45.38/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€45.38/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 6x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-930

€47.90/mo
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 100 Mbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 2x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€42.86/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€44.12/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€44.12/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€44.12/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC12 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC3 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 4096 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 6x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€45.38/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 4x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 750 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-950

€47.90/mo
 • Intel Core i7-950 CPU
 • 3x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 1,5 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC13 (Germany, FSN) Location

Intel Core i7-975

€44.12/mo
 • Intel Core i7-975 CPU
 • 6x RAM 2048 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD 750 GB SATA HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1245

€44.12/mo
 • Intel Xeon E3-1245 CPU
 • 2x RAM 8192 MB DDR3 ECC RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1245

€44.12/mo
 • Intel Xeon E3-1245 CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1245V2

Από €55.46/mo
 • Intel Xeon E3-1245V2 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 ECC RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC7 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1246V3

€42.86/mo
 • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC11 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1246V3

€42.86/mo
 • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC6 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1246V3

€42.86/mo
 • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
 • 4x RAM 8192 MB DDR3 RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC8 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS

€42.86/mo
 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC RAM
 • 2x HDD SAS 300 GB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location

Intel Xeon E3-1275 - Red.PS

€44.12/mo
 • Intel Xeon E3-1275 - Red.PS CPU
 • 4x RAM 4096 MB DDR3 ECC RAM
 • 2x HDD SATA 2,0 TB HDD
 • 1 Gbit/s - Unlimited Traffic
 • FSN1-DC5 (Germany, FSN) Location
Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
 • Full Root Access
 • Control Panel Reinstall Reboot
 • DDos Protection