Απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας

Με inteface Windows 10

Cloud Desktop Starter

Για περιστασιακή χρήση, δοκιμές,
απλές εφαρμογές

 • 2 vCPU
 • 2 GB memory
 • 10 GB storage
 • Windows licence
 • Windows 10 interface
Cloud Desktop Pro 9 Διαθέσιμο

καθημερινή χρήση,
πρότυπο περιβάλλον εργασίας

 • 2 vCPU
 • 4 GB memory
 • 50 GB storage
 • Windows licence
 • Windows 10 interface
Cloud Desktop Expert

προηγμένη χρήση,
απαιτητικού λογισμικού

 • 4 vCPU
 • 16 GB memory
 • 100 GB storage
 • Windows licence
 • Windows 10 interface