Ραδιόφωνο με πίνακα ελέγχου WHMSonic

Με την εγγύηση της Magic Streams

Εμφάνιση Menu

 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 1)

  €4.00/mo
  • 1 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 50 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 2)

  €5.00/mo
  • 2 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 100 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 3)

  €6.00/mo
  • 3 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 200 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 4)

  €7.00/mo
  • 4 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 300 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 5)

  €8.00/mo
  • 5 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 400 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 6)

  €9.00/mo
  • 6 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 500 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 7)

  €10.00/mo
  • 7 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 600 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 8)

  €11.00/mo
  • 8 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 700 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 9)

  €12.00/mo
  • 9 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 800 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 10)

  €15.00/mo
  • 10 Gb Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 1000+ Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 1 NoAutodj)

  €3.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 100 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 2 NoAutodj)

  €4.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 200 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 3 NoAutodj)

  €5.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 300 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 4 NoAutodj)

  €6.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 400 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 5 NoAutodj)

  €7.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 500 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 6 NoAutodj)

  €8.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 600 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 7 NoAutodj)

  €8.50/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 700 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 8 NoAutodj)

  €10.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 800 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 9 NoAutodj)

  €11.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 900 Max Listeners
  • Setup Free
 • Shoutcast/V2/Sonic 192 (Plan 10 NoAutodj)

  €12.00/mo
  • No Auto dj
  • Uptime 99.9%
  • Support 24/7
  • 1000+ Max Listeners
  • Setup Free
Συμπεριλαμβάνεται μαζί με κάθε Plan
 • Admin Panel
 • Shoutcast V1/V2
 • HTML Audio Player