Η ανακοίνωση αφορά όσους πελάτες έχουν υπηρεσία με πίνακα ελέγχου MediaCP.

Στα πλαίσια αναβάθμισης των υπηρεσιών μας έχουμε ενημερώσει τον πίνακα ελέγχου MediaCP στην τελευταία έκδοση.

έχουμε εγκαταστήσει πιστοποιητικό SSL για ασφαλή σύνδεση και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο πίνακας ελέγχου MediaCP να ανοίγει πλέον στην πόρτα 2000.

παράδειγμα: https://live.streams.ovh:2000/.Τρίτη, Μάρτιος 28, 2017

« Πίσω